spójnik zdaniami

spójnik to część mowy spełniająca następujące warunki:
nie odpowiada na żadne pytanie,
nie odmienia się przez rodzaje i nie posiada rodzaju,
nie odmienia się przez przypadki, liczby, osoby, czasy, tryby,
jest niesamodzielna składniowo i znaczeniowo,
nie tworzy związków składniowych,
nie posiada znaczenia,
w zdaniu pełni funkcję łącznika
wskazuje na relacje między częściami zdania lub całymi zdaniami