słowo przebiera

słowo jest miejscem
w które czas
się przebiera
tonie