przemieszcza się olbrzyma

przemieszcza się
kura
olbrzyma