ja oczami

ja to nic
które umie być
za zamkniętymi oczami