jest wagonów

jest taki pociąg dlaczego (ma nieskończoność wagonów)